2009. május 6., szerda

Dobszó

Egy dokumentum filmben láttam,hogy a törzsek életében mennyire fontos volt mindig a dobszó.
Azzal kérték az esőt,a Manitu segítségét.
Erről jutott eszembe,hogy a falunk életében is volt szerepe a régmúlt időkben. Rádió,tévé híján dobszóval hirdették ki a faluban a főbb híreket,parancsolták közmunkára az embereket,vagy tájékoztattak az árvízveszélyre.
Erre már nagyon halványan emlékszem,nem hallhattam egy-két alkalomnál többször,és ez is már csak szimbolikus jellegű volt.A szüleim,nagyszüleim idejében ez volt a hírcső.
A dobos ember egy sor taktusos dobpergés után magas,éles hangon,szinte énekelve mondta el mondanivalóját. Aprócska termete volt ,és peckesen kiabált,érezve saját fontosságát:
Figyelem,figyelem!
Közhírré tétetik!
hogy a csíkszenttamási határban három fejős tehén belement a kollektív gazdaság zabvetésébe.

Amennyiben a gazdák kifizetik a 30 lej pénzbírságot,azon befogott teheneket hazavihetik!
Ellenkező esetben ezen baromállatok elkobzás tárgyát fogják képezni!
Dobpergés.
Az emberke tovább ment egy utcával-körülötte tíz-tizenöt kíváncsi gyerekkel - nehogy valakinek ne jutna el a füléhez e fontos felszólítás.

Nincsenek megjegyzések: